Skip to main content

Kwaliteit en team

Experts in Natuurlijke Productontwikkeling

Ons team bestaat uit praktisch georiënteerde mensen, echte herboristen en technische mensen die allemaal een interne en externe opleiding van minimaal 2 jaar hebben gevolgd om zelfstandig kruidenbereidingen te kunnen uitvoeren. Natuurlijk werken we in alles volgens een 4 ogen princiepe. Daarnaast werkt de gehele organisatie volgens het “zero defects” principe.
  • Pijler 1 – De definitie van kwaliteit is: voldoet aan de eisen

  • Pijler 2 – Kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op preventie

  • Pijler 3 – De kwaliteitsnorm is: nul fout

  • Pijler 4 – Een meetsysteem volgens de berekening kosten afwijking

Daarnaast dient ieder lid van het team op de hoogte te zijn van de eisen van al onze klanten. (eea volgens “kaizen”) Dit levert een groep mensen op die zelfdenkend toch als een eenheid kunnen opereren.

De leiding van het bedrijf berust bij:

  • NICK SINKE, algemeen directeur en oprichter.

  • ESTHER SINKE, Senior Herborist, operationeel manager, QA

  • HUGO VERBRUGGE, Boer en teeltmanager

  • BOB DOOMS, Herborist en hoofd kruidenbereider

Het team wordt EXTERN ondersteund door senior kwaliteitsmanagers van bureau KTBA en ANITA ALMEKINDERS, administratie


©2024 Biosfeer Groede BV - KvK: 72056703